สตรอเบอรี่ 88 สายพันธุ์ไทย ละลายในปาก..ชิงตลาดพรีเมียม

สตอเบอรี่1

มูลนิธิโครงการหลวงส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80 และพันธุ์ 329 ป้อนให้กับ บ.ดอยคำ ผลิตภัณฑ์อาหาร สร้างรายได้ให้เกษตรกรไม่ต่ำกว่าไร่ละ 80,000 บาท มานานกว่า 10 ปี…ล่าสุดเตรียมส่งสตรอเบอรี่พันธุ์ใหม่ พันธุ์พระราชทาน 88 ตีตลาดพรีเมียม สกัดดาวรุ่งสตรอเบอรี่เกาหลีที่ขณะนี้กำลังฮอตฮิตติดตลาดในบ้านเรา

สตอเบอรี่2

“สตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 88 เป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์พระราชทาน 80 กับพันธุ์พระราชทาน 60 วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์โดยมูลนิธิโครงการหลวง มาตั้งแต่ปี 2550 และได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ปัจจุบันอยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร”

สตอเบอรี่3

จุดเด่นของสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 88 ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ประสานงานไม้ผลขนาดเล็ก-ร้อน มูลนิธิโครงการหลวง หัวหน้าคณะผู้วิจัย อธิบายว่า ลักษณะรูปร่างของผลจะคล้ายหัวใจมากกว่าสายพันธุ์อื่น ผิวสวย ไม่มีขนติดผิวผล

สตอเบอรี่4

ขนาดของผลค่อนข้างสม่ำเสมอ สีส้มแดงถึงแดงสด เนื้อละเอียดแน่น สีแดงสลับขาว หวานกว่าสายพันธุ์อื่น (15-20 บริกซ์) แทบจะไม่มีรสเปรี้ยวติด กลิ่นหอมโดดเด่นกว่าทุกสายพันธุ์ที่เคยมีมา ที่สำคัญรับประทานแล้ว สัมผัสแรก…เนื้อสตรอเบอรี่แทบละลายในปาก ผสานกับความหอมหวานที่มิอาจพบได้ในสายพันธุ์อื่น

ด้วยเหตุนี้ปี 2560 มูลนิธิโครงการหลวง และดอยคำ จึงเตรียมส่งเสริมเกษตรกรปลูกขายตลาดพรีเมียมเกรด เน้นคุณภาพเป็นหลัก ส่งขึ้นห้างสรรพสินค้าชั้นนำ หวังแข่งขันทดแทนการนำเข้าสตรอเบอรี่จากต่างประเทศ โดยเฉพาะสตรอเบอรี่เกาหลีราคาแพง ตั้งแต่แพ็กละหลายร้อยถึงหลักพัน

สตอเบอรี่5

สตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 88 ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ และทดลองปลูกที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ขณะนี้มีต้นพันธุ์แล้วกว่า 10,000 ต้น พร้อมเตรียมคัดเลือกแปลงที่เหมาะสม ส่งเสริมเกษตรกรบนดอยต้นกำเนิดทดลองปลูก ก่อนขยายสู่พื้นที่อื่นตามความเหมาะสมต่อไป

สตอเบอรี่6

เป็นพันธุ์ที่เหมาะกับอากาศไม่หนาวเย็นเกินไป อุณหภูมิระหว่าง 15-25 องศา ชอบแดดจัด แต่ไม่ชอบชื้นเกินไป ส่วนการปลูกและการดูแลแทบไม่ต่างจากพันธุ์เดิมที่เกษตรกรคุ้นเคย…แต่เมื่อออกดอกจะแทงช่อออกมานอกพุ่ม ทำให้แมลงมาผสมเกสรได้ง่าย ให้ลูกดกใกล้เคียงกับพันธุ์ 80 ประมาณไร่ละ 1.5-3 ตัน ค่อนข้างปลอดโรคและแมลงศัตรูพืช เพราะช่อดอกไม่ต่ำจนสัมผัสกับพื้นเหมือนพันธุ์ดั้งเดิม

จึงเป็นพันธุ์ที่เกิดมาเพื่อสยบสตรอเบอรี่เกาหลี ขยี้สตรอเบอรี่อเมริกา ข่มชะตาสตรอเบอรี่นอกอย่างแท้จริง.

กรวัฒน์ วีนิล

ที่มา>>>Thairath